Huishoudelijk reglement:

1 Doel

De stichting heeft als doel: de exploitatie en programmering voor het gebruik van de Muziektent Barneveld. Met de muziektent willen wij een positieve bijdrage leveren aan het culturele leven in en om de gemeente Barneveld.

2 Aanvraag

Gebruik van de muziektent moet worden aangevraagd via de website van de muziektent: www.muziektentbarneveld.nl. Gebruik van de muziektent is pas definitief als de Stichting Muziektent Barneveld, hierna genoemd: de stichting, dit schriftelijk heeft bevestigd. Hierbij zal de stichting aangeven of de aangevraagde activiteit binnen de overkoepelende evenementenvergunning van de muziektent valt.

Bij de bevestiging kan de stichting aanvullende voorwaarden stellen.

3 Beschikbaarheid

De muziektent is beschikbaar in overleg met het bestuur van de stichting.

4 Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de muziektent. De aan het gebruik verbonden kosten worden zo veel mogelijk gedekt via sponsoring door derden.

5 Geluid

De gebruiker moet ervoor zorgen dat het geproduceerde geluid binnen de wettelijke normen blijft.

6 Gebruik

De muziektent mag uitsluitend worden gebruikt voor de bij de aanvraag vermelde activiteit.
De gebruiker zorgt voor een correct gebruik van de muziektent en voor een schone oplevering in en rondom de muziektent. Schade veroorzaakt door de gebruiker wordt op kosten van de gebruiker hersteld.

De muziektent is niet bedoeld voor commercie╠łle doeleinden.

7 Overmacht

Als door overmacht, waaronder begrepen weersomstandigheden, geen of alleen gedeeltelijk gebruik gemaakt kan worden van de muziektent is de stichting niet verplicht tot betaling van welke (schade) vergoeding dan ook.

8 Aansprakelijkheid

De stichting is niet aansprakelijk jegens de gebruiker voor (gevolg)schade ontstaan door diefstal, verlies, letsel en/of ongevallen in welke vorm dan ook, tijdens of ten gevolge van het gebruik van de muziektent.

Versie 15032021-1